17/06/2024 12:55

Một trong những tài sản quan trọng nhất của Tập đoàn AIA và/hoặc các công ty thành viên (trong tài liệu này gọi chung là "AIA") là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin một cách đúng đắn. Khách hàng và khách hàng tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai sót, không bị lấy cắp và không tiết lộ những thông tin không được phép. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách tuân thủ Quy Định (Bảo Mật) Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân, và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan ở nước sở tại, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) này nêu rõ cách thức xử lý dữ liệu cá nhân như lý do vì sao phải thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng, thông tin được sử dụng như thế nào, ghi chép, phân tích, lưu trữ, thay đổi, cấp quyền truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chuyển giao, xóa hoặc hủy bỏ ra sao, có thể chuyển cho ai, làm cách nào để truy cập, xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình, cũng như các chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và việc sử dụng các công cụ tìm kiếm xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web, ứng dụng hoặc công cụ này, Quý Khách Hàng được xem là đã đồng ý và đang chấp nhận những ứng dụng và quy định trong Chính sách này. Nếu Quý Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ ứng dụng hoặc quy định nào trong Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web, ứng dụng hoặc công cụ liên quan để gửi thông tin cá nhân cho AIA.

Trang web, ứng dụng, công cụ này chỉ dành cho mục đích thông tin chung hoặc mục đích cụ thể được nêu trong Điều khoản Dịch vụ tương ứng của ứng dụng, công cụ. Dù chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này, AIA không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Nếu không có sự đồng ý trước của AIA, các thông tin trên trang web, ứng dụng, công cụ này không được phép sao chép (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp.

AIA có trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ Quý Khách Hàng là tự nguyện. Quý Khách Hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp cho Quý Khách Hàng. AIA sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang web, ứng dụng, công cụ này trừ khi và cho đến khi Quý Khách Hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, hoặc gửi thông tin cá nhân cho mục đích xin việc.

Mặc dù chúng tôi có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi Quý Khách Hàng sử dụng trang web, ứng dụng, công cụ tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và  không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi Quý Khách Hàng nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang web, ứng dụng, công cụ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với AIA (theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý.

Trang web, ứng dụng, công cụ này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu Quý Khách Hàng thuộc phạm vi này, vui lòng tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và AIA không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào?

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng:

 • trực tiếp khi Quý Khách Hàng cung cấp thông tin đó cho chúng tôi (ví dụ: khi Quý Khách Hàng điền vào hợp đồng bảo hiểm hoặc biểu mẫu yêu cầu; hoặc khi Quý Khách Hàng gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc thực hiện việc liên lạc);
 • gián tiếp thông qua việc Quý Khách Hàng sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi; hoặc
 • khi Quý Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào khác;
 • Chúng tôi có thể lấy Dữ liệu cá nhân hoặc phi cá nhân được thu thập hợp pháp về Quý Khách Hàng từ các tổ chức liên kết, đối tác kinh doanh và các nguồn của bên thứ ba độc lập khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của Quý Khách Hàng hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi Quý Khách Hàng truy cập các trang web hoặc ứng dụng [hoặc các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi.
 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập (bao gồm Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được định nghĩa theo luật và quy định hiện hành có liên quan), bao gồm những thông tin sau:
 • thông tin Quý Khách Hàng cung cấp khi đăng ký, gia hạn hoặc yêu cầu bồi thường theo một hợp đồng và/hoặc Quý Khách Hàng trao đổi thư với chúng tôi, bao gồm: tên, địa chỉ và các chi tiết liên hệ khác, ngày sinh, tài khoản ngân hàng hoặc chi tiết thẻ tín dụng, số hộ chiếu/chứng minh nhân dân, thông tin về người phụ thuộc và hồ sơ sức khỏe của Quý Khách Hàng; và
 • thông tin kỹ thuật được thu thập khi Quý Khách Hàng sử dụng các trang web và ứng dụng [và các nền tảng truyền thông xã hội] được phát triển hoặc hợp tác phát triển, sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi AIA hoặc đối tác của chúng tôi (thể nhân và pháp nhân): chẳng hạn như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, loại plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, thông tin thiết bị (bao gồm vị trí số IMEI của thiết bị di động, mạng không dây và thông tin mạng tổng quát).

Nếu Quý Khách Hàng sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên trang web của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của Quý Khách Hàng thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà Quý Khách Hàng đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của Quý Khách Hàng, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của Quý Khách Hàng với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội liên quan.

Chúng tôi thường sẽ xác định bất kỳ thông tin nào là bắt buộc (tức là thông tin cần thiết để quản lý Hợp đồng bảo hiểm) khi chúng tôi thu thập thông tin từ Quý Khách Hàng. [Tại một số quốc gia nhất định và khi luật pháp yêu cầu, AIA sẽ không thu thập Dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý của Quý Khách Hàng.]

Vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng và những dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

 • xử lý, quản lý, triển khai và thực hiện các yêu cầu hoặc giao dịch được đề cập trong tài liệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà Quý Khách Hàng có thể gửi cho chúng tôi theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; quản lý hợp đồng của Quý Khách Hàng; thu phí bảo hiểm và số tiền còn nợ từ Quý Khách Hàng; điều tra, phân tích, xử lý và thanh toán các khoản bồi thường được thực hiện theo hợp đồng bảo hiểm của Quý Khách Hàng; và gia hạn, thay đổi và hủy bỏ hoặc tái bảo hiểm hợp đồng của Quý Khách Hàng;
 • thực hiện bất kỳ quyền nào theo hợp đồng bảo hiểm của Quý Khách Hàng bao gồm cả quyền thế quyền, nếu áp dụng;
 • để liên lạc với Quý Khách Hàng, bao gồm gửi cho Quý Khách Hàng thông tin quản lý và các thông tin trao đổi khác về bất kỳ hợp đồng hoặc tài khoản nào Quý Khách Hàng có thể có với chúng tôi, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các trang web và ứng dụng của chúng tôi hoặc về các thay đổi trong tương lai đối với Chính sách này; để cung cấp cho Quý Khách Hàng quyền truy cập vào nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng [hoặc các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi;
 • để thiết kế mới hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ hiện có; cải thiện trải nghiệm khách hàng và giới thiệu các sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ của khách hàng thông qua phân tích nâng cao cơ sở dữ liệu khách hàng;
 • để đối chiếu dữ liệu của chúng tôi, hoạt động nội bộ (bao gồm cả việc tổ chức lại doanh nghiệp) và các mục đích quản trị;
 • để quản lý việc Quý Khách Hàng sử dụng các trang web và ứng dụng [và các nền tảng truyền thông xã hội] của chúng tôi, và tiến hành phân tích việc sử dụng chúng để cá nhân hóa, vận hành, đánh giá và cải thiện chúng cũng như các dịch vụ của chúng tôi, hiểu sở thích của Quý Khách Hàng và khắc phục sự cố;
 • để hỗ trợ các mục đích thực thi pháp luật, các cuộc điều tra của công an hoặc cơ quan pháp lý hoặc cơ quan có thẩm quyền khác ở bất kỳ quốc gia nào và đáp ứng các nghĩa vụ và yêu cầu báo cáo do pháp luật đặt ra hoặc đã đồng ý với chính phủ hoặc cơ quan quản lý ở bất kỳ quốc gia nào;
 • mục đích khác như đã thông báo tại thời điểm thu thập thông tin; và;
 • các mục đích khác liên quan trực tiếp đến bất kỳ mục đích nào ở trên.

(Sau đây được đề cập là “Mục đích”)

Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, Quý Khách Hàng thừa nhận rằng AIA có thể lưu giữ thông tin của Quý Khách Hàng đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. AIA áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xóa, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của AIA và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên.

Về chính sách của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho các mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị, vui lòng xem phần "Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp".

Dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho mục đích khuyến mạii và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp"):

 • bất kỳ người nào được ủy quyền làm đại lý của AIA [hoặc một công ty khác thuộc Tập đoàn AIA ] để phân phối các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp [hoặc công ty thuộc Tập đoàn AIA đó];
 • bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào (trong hoặc ngoài Tập đoàn AIA) cung cấp các dịch vụ quản trị, xử lý dữ liệu, viễn thông, máy tính, thanh toán, thu hồi công nợ hoặc thanh toán chứng khoán, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ điện toán đám mây, trung tâm khách hàng, bưu chính và dịch vụ in ấn liên quan với hoạt động của AIA và cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho Quý Khách Hàng;
 • bất kỳ công ty thành viên nào của Tập đoàn AIA;
 • đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (trong hoặc ngoài Tập đoàn AIA) bao gồm các công ty giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty tái bảo hiểm, công ty quản lý đầu tư, công ty điều tra yêu cầu bồi thường, hiệp hội hoặc liên đoàn ngành nghề;
 • các công ty khác giúp thu thập thông tin của Quý Khách Hàng hoặc liên lạc với Quý Khách Hàng, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và cơ quan xếp hạng, để nâng cao các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý Khách Hàng; và
 • chính phủ hoặc các cơ quan quản lý ở bất kỳ quốc gia nào hoặc bất kỳ cá nhân nào mà AIA [hoặc một thành viên khác của Tâp đoàn AIA] phải tiết lộ dữ liệu: (a) theo nghĩa vụ pháp lý và/hoặc luật định tại đó hoặc bất kỳ quốc gia nào khác áp dụng cho công ty AIA cụ thể đó; hoặc (b) theo thỏa thuận giữa công ty AIA và chính phủ, cơ quan quản lý liên quan hoặc bên khác.

Đối với bất kỳ một dữ liệu thông tin cá nhân nào do chúng tôi thu thập khi cung cấp dịch vụ về chương trình tín thác cơ bản của quỹ tiết kiệm bắt buộc, những thông tin này chỉ được gửi đến các bên nói trên nhằm mục đích cung cấp dịch vụ liên quan đến quỹ tiết kiệm bắt buộc.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sẽ mua lại một doanh nghiệp hoặc bán đi một hoặc một số công ty của mình (hoặc cổ phần từ các công ty này) và nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng có thể sẽ được chuyển giao hoặc tiết lộ như là một phần trong việc mua bán hoặc kế hoạch mua bán. Trường hợp chúng tôi mua lại một doanh nghiệp, dữ liệu thông tin cá nhân được tiếp nhận cùng với doanh nghiệp đó sẽ được xử lý theo Chính sách này, nếu khả thi và được phép thực hiện. Nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng sẽ được cung cấp cho các đối tác nêu trên, có thể có trụ sở ở Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam.

Thông tin của Quý Khách Hàng có thể được gửi đi, lưu giữ, và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà AIA có trụ sở, hoặc ở quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba có trụ sở hoặc từ quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng dịch vụ, trang web, hoặc các ứng dụng của chúng tôi, Quý Khách Hàng đồng ý với việc chuyển các thông tin này ra khỏi quốc gia của mình đến các công cụ xử lý của chúng tôi hoặc gửi đến các bên thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ thông tin như đã nêu trên.

Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân.

Quý Khách Hàng có thể có quyền theo pháp luật và quy định hiện hành để:

 • xác minh xem AIA có giữ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào về Quý Khách Hàng hay không, để truy cập hoặc lấy bản sao của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và/hoặc để truy cập thông tin về cách AIA đã sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng;
 • yêu cầu AIA sửa bất kỳ Dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý Khách Hàng không chính xác;
 • yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng trong một số trường hợp nhất định;
 • rút lại sự đồng ý của Quý Khách Hàng hoặc yêu cầu thay đổi phạm vi đồng ý của Quý Khách Hàng;
 • yêu cầu hủy đăng ký hoặc xóa tài khoản đã đăng ký của Quý Khách Hàng (nếu có);
 • khiếu nại về việc xử lý dữ liệu của AIA; và
 • hỏi về các chính sách và thông lệ của AIA liên quan đến Dữ liệu cá nhân.

Tất cả các yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh hoặc yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng nên gửi đến:

Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu (Nguyễn Thu Trang)

Bộ phận Tuân thủ, Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Tầng 14, Tòa nhà Saigon Centre Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

AIA có quyền yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc thực hiện các yêu cầu này.

Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp.

Ngoài các Mục đích như đã nói ở trên, nếu pháp luật cho phép, AIA có thể sẽ sử dụng tên và thông tin liên lạc của Quý Khách Hàng cho mục đích tiếp thị và khuyến mại bao gồm việc gửi tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và các chuyên đề như: bảo hiểm, bảo hiểm niên kim; quản lý Quỹ Tiết Kiệm Bắt Buộc/Quỹ Kế Hoạch Hưu Trí Nghề Nghiệp (Mandatory Provident Fund/Occupational Retirement Schemes Ordinance Fund); đầu tư; ngân hàng; dịch vụ tài chính; thẻ tín dụng; điều trị sức khỏe/y tế; giáo dục; tuyển dụng; đào tạo; các chương trình thưởng/khách hàng lâu năm/ưu đãi; hoạt động phi lợi nhuận/từ thiện; (“Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị/ Classes of Marketing Subjects”).

Đối với mục đích tiếp thị trực tiếp, nếp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng (có ngoại lệ đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do AIA thu thập được khi cung cấp dịch vụ về các chương trình tín thác cơ bản quỹ tiết kiệm bắt buộc – mandatory provident fund master trust scheme - của chúng tôi) đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài AIA) thuộc bất kỳ một hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị đã nêu trên và trung tâm gọi điện thoại đến khách hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ nghiên cứu khảo sát để họ có thể gửi cho Quý Khách Hàng tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp về sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp (thông tin này có thể gửi đến Quý Khách Hàng qua bưu điện, thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác). Nếu pháp luật cho phép, để bổ sung thông tin chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài AIA) của bất kỳ hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị.  

Trước khi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho các mục đích và cho người nhận nêu cụ thể trong phần này, do pháp luật yêu cầu chúng tôi có thể lấy xác nhận đồng ý từ Quý Khách Hàng, và trong trường hợp như vậy, chỉ sau khi nhận được giấy xác nhận đồng ý này, chúng tôi mới sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng cho mục đích tiếp thị hoặc khuyến mại.

Các loại dữ liệu thông tin cá nhân mà AIA sử dụng và cung cấp cho mục đích tiếp thị trực tiếp như đã nêu bao gồm họ tên và chi tiết liên hệ, mặc dù chúng tôi cũng có thể có thêm các thông tin khác.

Nếu được yêu cầu xác nhận đồng ý, và Quý Khách Hàng đã cung cấp giấy xác nhận, sau đó Quý Khách Hàng vẫn có thể rút lại việc đồng ý cho AIA sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của Quý Khách Hàng nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, trong trường hợp đó AIA sẽ ngưng không sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Trường hợp Quý Khách Hàng đã xác nhận và muốn rút lại ý kiến này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ đã nêu trong mục “Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân” hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected]. Xin vui lòng ghi chi tiết các thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu trong thông báo từ chối này.

Sử Dụng Các Công Cụ Xử Lý Dữ Liệu.

Công cụ xử lý dữ liệu là công cụ dò tìm duy nhất trên máy tính của Quý Khách Hàng hoặc trên các thiết bị khác thông qua một máy chủ của trang web, có chứa những thông tin mà về sau có thể đọc được từ máy chủ đã cung cấp cho Quý Khách Hàng công cụ này.

AIA có thể sử dụng nhiều công cụ xử lý trên các trang web, ứng dụng, công cụ khác nhau do chúng tôi quản lý. Thông tin được thu thập (bao gồm nhưng không hạn chế: địa chỉ IP của Quý Khách Hàng, tên domain, phần mềm lướt web, các loại và cấu hình của công cụ lướt web của Quý Khách Hàng, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web tham khảo, các trang web và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập) dùng để tổng hợp thống kê số lượt người truy cập và tham khảo trang web, ứng dụng, công cụ của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi hiểu là chúng tôi cần thay đổi trải nghiệm của Quý Khách Hàng như thế nào trên trang web, ứng dụng, công cụ này. Những thông tin đó được thu thập ẩn danh và Quý Khách Hàng không thể biết được trừ khi Quý Khách Hàng truy cập vào với tư cách là một thành viên. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho việc nâng cấp và điều chỉnh trang web, ứng dụng, công cụ.

Các công cụ xử lý này cũng có thể làm cho trang web, ứng dụng, công cụ của chúng tôi ghi nhận lại phần truy cập của Quý Khách Hàng cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang web, ứng dụng, công cụ cho phù hợp với nhu cầu của Quý Khách Hàng. Các công cụ xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang web, ứng dụng, công cụ của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho Quý Khách Hàng, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến Quý Khách Hàng.

Hầu hết những công cụ lướt web được thiết kế trước tiên là chấp nhận các công cụ xử lý dữ liệu. Nếu không muốn tiếp nhận các công cụ này Quý Khách Hàng có thể tạm khóa các công cụ này khi thiết lập công cụ lướt web của mình. Tuy nhiên, Quý Khách Hàng sẽ không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi từ các trang web, ứng dụng hoặc công cụ của chúng tôi cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

Ngoài ra, Công ty có thể áp dụng phương thức xử lý dữ liệu cá nhân tự động thông qua các thuật toán để xử lý dữ liệu của Quý Khách hàng

Kết Nối Bên Ngoài.

Nếu bất kỳ phần nào của trang web, ứng dụng, công cụ này có chứa các đường dẫn kết nối với trang web khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của Chính sách này. Quý Khách Hàng nên kiểm tra phần quy định về bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân.

Sửa Đổi Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật Này.

Bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, AIA có quyền bổ sung thêm, thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính sách này. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách về dữ liệu thông tin cá nhân, những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web, ứng dụng, công cụ tương ứng của chúng tôi để Quý Khách Hàng luôn được cập nhật về thông tin mà chúng tôi thu thập, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu này như thế nào và thông tin này được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật trên trang web, ứng dụng hoặc công cụ như vậy. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, ứng dụng, công cụ tương ứng chúng tôi hiểu rằng Quý Khách Hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận bản cam kết bảo mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Thông Tin Bổ Sung.

Nếu Quý Khách Hàng có thắc mắc liên quan đến bất kỳ phần nào của Chính sách này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc thực hiện bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết như đã cung cấp ở trên.